Zakończenie wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice

Zakończenie wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice

Informujemy że została zakończona procedura wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice. Wdrożenie obejmowało m.in:

30-06-2010 | zobacz więcej »

Archiwum

Harmonogram

Etap Zadanie
2008
2009
2010
I KW
II KW
III KW
IV KW
I KW
II KW
III KW
IV KW
I KW
II KW
III KW
IV KW
1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności Koszty nierzeczowe                        
Prace przygotowawcze, w tym podpisanie umowy z UM                        
Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych oraz wybranie wykonawców usług i dostawców sprzętu.                        
2. Zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teleinformatycznej wraz z potrzebnym oprogramowaniem

Sieć
                     
Zakup, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą e-Goverment                        
Zakup, instalacja i wdrożenie pozostałego oprogramowania typu back office.                        
Zakup, instalacja i wdrożenie Podpisu Elektronicznego Kwalifikowanego                        
Szkolenia z zakresu ZSZG - cross-finacing                        
3. Promocja wdrożonego projektu                        
4. Monitoring, sprawozdawczość i rozliczenie projektu                        
5. Nadzór Inżyniera projektu