Zakończenie wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice

Zakończenie wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice

Informujemy że została zakończona procedura wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice. Wdrożenie obejmowało m.in:

30-06-2010 | zobacz więcej »

Archiwum

Dla beneficjenta

Cele projektu:
Głównym celem niniejszego projektu jest:
 
 • Poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy Wilamowice drogą elektroniczną
 • Podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy Wilamowice,
 • Obniżenie kosztów świadczenia przez Urząd Gminy Wilamowice usług publicznych,
 • Zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
 • Poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Wilamowice,
 • Kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści dla obywateli.
 
Jest to uwarunkowane wdrożeniem w Urzędzie Gminy Wilamowice Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą - specjalistycznego, innowacyjnego rozwiązania informatycznego, które integruje wewnętrzne moduły zarządzania gminą z obiegiem dokumentów (EOD) oraz systemem interakcji z klientami (e-Urząd). Działając na tej płaszczyźnie Zintegrowany System Zarządzania Gminą wychodzi z ram e-Administracji (back-office’u) i staje się klasycznym front-officem – realizacją polityki e-Goverment.

Cele bezpośrednie przedsięwzięcia to:

 • Stworzenie mieszkańcom Gminy możliwości elektronicznego dostępu do załatwiania spraw w Urzędzie,
 • Usprawnienie i optymalizacja procesów zarządzania gminą,
 • Wypracowanie procedur efektywnego zarządzania majątkiem gminy, a w konsekwencji osiągnięcie wzrostu dochodów oraz zwiększenie zaufania mieszkańców do władz samorządowych,
 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do informacji oraz podniesienie jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy,
 • sprostanie wymogom prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych  i podpisu elektronicznego.

Wśród długofalowych korzyści, płynących ze zrealizowania przedmiotowego projektu wymienić należy:


 • Poprawę struktury budżetu oraz sytuacji finansowej Gminy Wilamowice,
 • Podniesienie komfortu zamieszkiwania na terenie Gminy Wilamowice,
 • Redukcja kosztów, ponoszonych przez mieszkańców Gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie,
 • Poprawa wizerunku Gminy w powiecie, a nawet regionie,
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy, (Podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców Gminy i regionu, z zakresu posługiwania się innowacyjnymi systemami informatycznymi).