Zakończenie wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice

Zakończenie wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice

Informujemy że została zakończona procedura wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice. Wdrożenie obejmowało m.in:

30-06-2010 | zobacz więcej »

Archiwum

Aktualności

20-08-2009 | Zatwierdzony Wniosek o płatność zaliczkową.

Wniosek o płatność zatwierdzony do wypłaty. Wydatki objęte wnioskiem to:

1) Przygotowanie studium wykonalności płatne wg umowy w dwóch ratach,
2)  Wdrożenie Elektronicznego Podpisu Kwalifikowanego obejmujące zakup Zestawu z certyfikatem kwalifikowanym. W ramach tego etapu zakupiono niezbędny sprzęt wykazany w fakturze nr 32/08/FV obejmującej czytniki kart kryptograficznych oraz karty mikroprocesorowe - kryptograficzne. Aby można było wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny zakupiono certyfikację w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w wersji kwalifikowanej. Certyfikacja ta obejmuje 2 letni okres użytkowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3)  Wykonanie instalacji kablowej sieci komputerowej zgodnie z zadaniem Zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teleinformatycznej wraz z potrzebnym oprogramowaniem (front office)obejmującym Rozbudowę okablowania logicznego na terenie Urzędu Gminy Wilamowice..