Zakończenie wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice

Zakończenie wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice

Informujemy że została zakończona procedura wdrożenia systemu e-Urząd w Gminie Wilamowice. Wdrożenie obejmowało m.in:

30-06-2010 | zobacz więcej »

Archiwum

O projekcie

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą, którego głównym założeniem jest sprawne, przejrzyste i skuteczne poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Gminy Wilamowice, a także usprawnienie zarządzania Gminą poprzez optymalizację obiegu informacji.

Utworzona infrastruktura teleinformatyczna, z jednej strony przeznaczona będzie do obsługiwania jej bezpośrednio przez pracowników Urzędu Gminy, a z drugiej strony wykorzystywana będzie, za pośrednictwem Internetu, do korzystania z usług przez petentów Urzędu. Dostosowanie Programu rozwoju elektronicznych usług publicznych do potrzeb rozwoju społeczeństwa informacyjnego będzie realizowane dwutorowo – poprzez wprowadzenie usług elektronicznych w interakcji z klientami oraz poprzez rozwój usług elektronicznych względem użytkowników wewnętrznych (urzędników).

Stworzony kompleksowy system, umożliwi szeroko rozumianym klientom Urzędu Gminy, załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy, natomiast w pracy urzędników bardzo przydatne będą stworzone w ramach projektu systemy, które pozwolą między innymi na elektroniczne archiwizowanie dokumentów i ich cyfrowy obieg.